Podoby džezu 13. 9. 2015

Dátum: 11.09.2015, 11:02, Kategória: Novinky z rádia

Do Európy prichádzajú ľudia s inou kultúrou a iným náboženským presvedčením. Pokúsme sa prijať ich prítomnosť ako obohatenie našich tradičných hodnôt a prihlásme sa k nim bez xenofóbie a rasizmu, s ochotou a schopnosťou pomáhať. Mnohí z utečencov sa vrátia do svojich krajín, keď to situácia dovolí, ostatní sa možno integrujú v európskych podmienkach. Medzi nimi sú určite nadaní, talentovaní ľudia a umeleckými schopnosťami spestria európsku kultúru. Hudba je kumšt bez hraníc. Džez zvlášť - ako najmodernejší hudobný výraz má multikultúrny základ. Odpútal sa od afrických koreňov a prešiel všetkými kontinentmi, pričom zaujal a zjednotil ľudí bez rozdielu rasy a náboženstva.
Podoby džezu na nedeľu 13. septembra pripravujeme v Rádiu Piešťany v znamení spolupráce a vzájomného rešpektu džezových umelcov. Vypočujeme si kapely a orchestre s medzinárodným obsadením ako dôkaz prítomnosti dobrej vôle a tolerancie medzi ľuďmi. Vlastností, bez ktorých by sme v týchto dňoch ťažko hľadali riešenie v zložitej situácii.
Na stretnutie pri dobrej hudbe sa teší vám a džezu verný Jano Babič.