Podoby džezu 20. 12. 2015

Dátum: 18.12.2015, 8:13, Kategória: Novinky z rádia

Džez má na Rádiu Piešťany pevné miesto. Odznelo dvestokrát stodvadsať minút džezovej hudby, aktualít a informácií z diania na domácej i zahraničnej džezovej scéne. Podoby džezu sú súčasťou piešťanskej džezovej scény, častého miesta stretnutí slovenských, európskych a svetových umelcov. Podoby džezu sú súčasťou vysielania rádia s premyslenou dramaturgiou a bezchybným zvukom pod kuratelou dobrých rozhodnutí a vzťahov v dome zvanom WINTER média.
Blížia sa Vianoce a koniec roka, čas bilancovania. Ale ešte dôležitejšie je poďakovať. Vám, milí priatelia, za vašu priazeň, Paľkovi Jurákovi za trpezlivosť pri tvorbe relácie a vedeniu Rádia Piešťany za priestor, ktorým sa z mesta na Považí džez éterom i na internete šíri... Želajme si, aby nám to spolu ešte dlho vydržalo.
Na stretnutie v nedeľu 20. decembra o 21.00 h na Rádiu Piešťany sa teší vám a džezu verný Jano Babič.