Podoby džezu 6. 9. 2015

Dátum: 04.09.2015, 12:37, Kategória: Novinky z rádia

Slovenský džez je na skvelej, medzinárodne rešpektovanej úrovni. Viacero kapiel hrá džez na prvotriednych podujatiach, mnoho sólistov hrá v špičkových medzinárodných projektoch. Na Slovensku registrujeme mnoho organizátorov a promotérov džezových podujatí. Dobrovoľných entuziastov, ktorí mnoho krát z vody uvaria perfektný džezový pokrm. Podpora džezu a menšinových hudobných žánrov je stále nedostatočná. Oficiálne inštitúcie majú svoje kritériá pre udeľovanie dotácií, a organizovania džezového podujatia sa oficiálne zúčastňuje jediný komerčný partner ako spoluorganizátor. Sponzorstvo v pravom slova zmysle v tejto sfére u nás „vďaka“ nepružnej legislatíve prakticky neexistuje. Štatút donora je v našich sférach v zmysle podpory kultúrnych podujatí prakticky neznámy. Hudba si všeobecne zaslúži viac pozornosti a podpory už v školských laviciach. Za vzor, či príklad by mohli poslúžiť severské štáty, kde každá stredná, či vysoká škola má svoju kapelu. Výučba a praktizovanie hry na hudobný nástroj pomôže nájsť talenty a zvýši záujem o návštevu koncertov, či počúvanie nosičov. A hlavne naučí rozoznávať kvalitu hudby v jej jednotlivých odvetviach a žánroch. Pri dnešnej úrovni džezu u nás je až neuveriteľná skutočnosť, že mnoho významných džezmenov vyrástlo bez možnosti exaktného štúdia džezu. V šesťdesiatych rokoch boli jediným zdrojom pre kontakt s džezom relácie amerického rádia. Postupne k nám prenikali školy a kontakty so zahraničnými hudobníkmi a dnes sa džez vyučuje a študuje na stredných i vysokých školách. Na Slovensku by ich mohlo byť viac, ale možnosť štúdia na zahraničných školách využíva mnoho talentovaných hudobníkov. Z celej plejády týchto, dnes už uznávaných osobností, spomeniem piešťanského rodáka, vynikajúceho gitaristu Andreja Urminského, absolventa Univerzity v rakúskom Gráci.
Na začiatok školského roka si aj v relácii Podoby džezu na rádiu Piešťany zahráme džez z dielne študentov džezu. Zahrá nám KUG Big Band Univerzity v Gráci, Andrej Urminský a jeho medzinárodný kvintet, trenčianska rodáčka Terezka Rajnincová, absolventka Konzervatória Jaroslava Ježka, rakúska klaviristka Julia Siedl a jej hudba, Tono Jaro na novom albume Spacetime hrá so svojimi žiakmi. Pohovoríme o systéme a možnosti štúdia džezu u nás a v zahraničí...
Na stretnutie v nedeľu o 21. h na Rádiu Piešťany pri relácii Podoby džezu sa teší vám a džezu verný Jano Babič.